Kom ihåg

Många natur- och kulturmiljövärden är fortfarande okända och/eller återfinns inte i kartor eller register. Du är ändå skyldig att ta hänsyn till dessa värden i samband med att du brukar din skog.